صافی نیوز

برچسب: معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کمال حیدری
صافی نیوز / معاون بهداشت وزارت بهداشت، درباره حواشی مطرح شده پیرامون واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته کرونا که چندی پیش شکل گرفته بود، گفت: شرکت‌های تولید کننده واکسن در ابتدا یک مجوز مصرف اضطراری می‌گیرند و تاریخ مصرف بر روی واکسن به ثبت می‌رسد و پس از ارائه مستندات و بررسی آن توسط سازمان غذا و دارو تاریخ انقضای دوم بر روی لیبل درج می‌شود بر این اساس هیچ واکسن تاریخ مصرف گذشته‌ای به مردم تزریق نشده است.
کمال حیدری
صافی نیوز / معاون بهداشت وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از گزارش مواردی از سرخک در برخی استان‌ها و ابتلای ۱۶۴ نفر به این بیماری تا کنون، تاکید کرد: هر کسی که روند واکسیناسیون MMR را تکمیل نکرده، حتما به مراکز بهداشت در سراسر کشور مراجعه کند.
علیرضا رئیسی
صافی نیوز / معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اشاره به صدور مجوز واکسن‌هاي فخرا، نورا، اسپايکوژن و پاستور و اضافه شدن اين چهار واکسن به سبد واکسيناسيون کشور تا يک ماه آينده، در عين حال از برنامه ريزي ۴۸ روزه براي اتمام واکسيناسيون در کشور خبر داد.