صافی نیوز

برچسب: منشور حقوق و مسئوليت زنان

غلامحسین محسنی اژه ای
صافی نیوز / رئيس دستگاه قضا با اشاره به «منشور حقوق و مسئوليت زنان» که در سال ۸۳ در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده، تصريح کرد: بايد بررسي شود از آن زمان تاکنون چه ميزان از اين منشور عملياتي شده است.