صافی نیوز

برچسب: منصور آرامی

صافی – معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی گفت: این سازمان خود را ملزم به ایجاد زیرساخت های بندری مورد نیاز می داند، اما در کنار آن رعایت ملاحظه های زیست محیطی را نیز واجب دانسته و به آن پایبند است.