صافی نیوز

برچسب: مهدی حاجتی

صافی – «مهدی حاجتی» عضو شورای اسلامی شهر شیراز پس از گذشت افزون بر چهار ماه غیبت در جلسات، امروز یکشنبه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه این شورا حاضر شد.