صافی نیوز

برچسب: ناو هواپیمابر

صافی – ناو هواپیما بر آمریکایی از طریق شناور‌های نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز تعقیب و شناسایی شد.