صافی نیوز

برچسب: هریس

صافی – دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان هریس گفت: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است.