صافی نیوز

برچسب: هیئت عالی گزینش

سیدابراهیم رئیسی
صافی نیوز / رئیسی در اجرای ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور و بنا به پیشنهاد اعضای هیئت عالی گزینش دکتر احمد مومنی‌راد را به عنوان «دبیر هیئت عالی گزینش کشور» منصوب کرد.