صافی نیوز

برچسب: وحدت حوزه و دانشگاه

صافی نیوز / نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج دانشجویی استان تهران با بیان اینکه حوزه و دانشگاه دو پایه برای نظام و دو بال برای پرواز به سطوح عالی انسانی هستند گفت:تمام تلاش دشمن از ابتدای انقلاب تاکنون جهت جداسازی حوزه و دانشگاه بوده است.
صافی – نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، نفوذ و بهره برداری از جنبش دانشجویی، دور شدن از آرمان ها، افتادن در دام احزاب و گروه های سیاسی را از آفت های جنبش های دانشجویی عنوان کرد و گفت: دانشگاه باید سیاسی باشد نه سیاست باز و دانشجو باید سیاسی باشد نه سیاسی کار.