صافی نیوز

برچسب: وزارت استخبارات عربستان

صافی – کمیته «بازبینی ساختار اطلاعات کل عربستان سعودی» از ایجاد نهادها و ادارات جدیدی در داخل وزارت اطلاعات این کشور خبر داد.