صافی نیوز

برچسب: وزارت امور خارجه آلمان

آنالنا بائربوک
صافی نیوز / سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه آلمان در بغداد را محکوم کرد.