صافی نیوز

برچسب: وزیر دفاع آمریکا

پنتاگون
صافی نیوز / یک مقام ارشد پنتاگون به قانونگذاران این کشور گفت، پاکستان به ارتش آمریکا اجازه استفاده از حریم هوایی خود و دسترسی به این کشور با هدف پشتیبانی از حضورش در افغانستان را داده است.