صافی نیوز

برچسب: پروانه مافی

صافی – عضو کمیسیون شوراهای مجلس از حضور وزیر کشور در جلسه فردای این کمیسیون خبر داد.