صافی نیوز

برچسب: کریستینا فرناندز کرشنر

صافی – رئیس جمهور سابق آرژانتین متهم است که در کانون پرونده فسادی بوده که طی آن میلیون‌ها دلار رشوه از سوی بخش خصوصی به مقام‌های دولتی پرداخت شده است.