صافی نیوز

برچسب: یلدا معیری

یلدا معیری
صافی نیوز / یلدا معیری بر اساس بخشی از حکم بدوی دادگاه به خدمات عمومی رایگان در پارک بانوان محکوم شده است.