ارزان ترین کشورهای اروپا

صافی نیوز/ شاخص هزینه زندگی ، داده‌ها را برای هر کشور در اروپا گردآوری کرده است. آنها میانگین اجاره، هزینه مواد غذایی، و قیمت آب و برق و سرگرمی را به خود اختصاص دادند.

به گزارش صافی، بدیهی است که هزینه زندگی تنها مورد توجه قبل از نقل مکان نیست. ایمنی و سایر ملاحظات کیفیت زندگی نیز بسیار مهم است.

در اینجا سه مکان وجود دارد که تعادل را ایجاد می کنند:

۱.مونته نگرو برای کوه های ناهموار و روستاهای قرون وسطایی مناسب است.

۲. سواحل پرتغال جذابیت زیادی دارند.

۳.پارک های ملی کرواسی و کاخ های باستانی

انتهای پیام/