فلسطین با لب تشنه

صافی نیوز/ از آغاز حملات اسرائیل علیه غزه این کشور مردم غزه را از دسترسی به آب محروم ساخته است.

به گزارش از صافی از شروع حملات اسرائیل علیه مردم غزه این کشور حتی غیر نظامیان را از دسترسی به آب محروم ساخته، این در حالی است که این کشور مدعی است که او دنبال صلح است و با غیر نظامیان مشکلی ندارد.

این اقدام حتی بر علیه نظامیان نیز جنایتی جنگی و همچنین پشت به قوانین سازمان ملل است، این در حالی است که این سازمان و مابقی کشور ها که خود را حامی حقوق بشر می دانند، در مقابل این جنایت سکونت پیشه کرده اند.

انتهای پیام/